Skip to main content

Archief

Onderwerp
Nieuwe voorzitter NESPEN
Lees meer
Uitreiking NESPEN prijzen
Lees meer
ESPEN congress Den Haag
Lees meer
Jaarverslagen
Lees meer
Statuten
Lees meer

Nieuwe voorzitter NESPEN


2018

Naam: Mireille Serlie
Functie: Internist-Endocrinoloog, AMC, Amsterdam

Sinds 2008 ben ik medisch verantwoordelijk voor de behandeling van patiënten met darmfalen die afhankelijk zijn van totale parenterale voeding (TPV). Eerst alleen voor patiënten met type 3 darmfalen, maar sinds 2011 ook voor patiënten met type 2 darmfalen. Ons multidisciplinair team bestaat uit een chirurg (Prof. Dr. Marja Boermeester), een kinderarts (Dr. Merit Tabbers) en gespecialiseerde verpleegkundigen en diëtisten. Ook is er een verpleegkundige in opleiding tot physician assistent op het gebied van darmfalen en TPV. Wij hebben rond de 200 volwassenen en rond de 45 kinderen in zorg en zijn door de NFU erkend als expertisecentrum type 2 en type 3 darmfalen.

Door mijn betrokkenheid bij deze patiëntengroep, ben ik me meer gaan verdiepen in de rol van voeding in het algemeen in de medische behandeling. Adequate voeding speelt een belangrijke rol in het herstel van de patiënt en vermindert het aantal complicaties en ligdagen. Dit onderdeel van de behandeling krijgt vaak nog onvoldoende aandacht. Bewustwording van het belang van op de patiënt toegespitste voeding is belangrijk.

Patiënten met darmfalen zijn vaak afhankelijk van TPV, een enorm ingrijpende, langdurige en soms levenslange behandeling met potentieel ernstige complicaties. Door te werken met behandelprotocollen en regelmatige monitoring van de patiënt, proberen we patiënten stabiel in de thuissituatie te houden. Voor de volwassen patiënten werken we binnen Nederland samen met de darmfalencentra van het UMCN en het UMCG. Bij een indicatie voor dunne darmtransplantatie wordt een patiënt verwezen naar het UMCG.

Ik denk dat het nodig is dat er meer aandacht komt voor de diagnostiek en behandeling van darmfalen, maar ook voor de rol van voeding in het ziekteproces.

Uitreiking NESPEN prijzen


23 maart 2018

Proefschriftprijs: Mevr. Dr. Kirsten van der Beek, MUMC


Titel proefschrift: The gut in control of health and disease: Unravelling the role of short chain fatty acids in human metabolism.

Abstractprijs: Mevr. J. Beurskens, verpleegkundig specialist Radboud UMC
(travel grant > ESPEN congress Madrid 2018)

Abstract: Evaluation of quality of life and caregiver burden in home parenteral nutrition patients: a cross sectional study.

ESPEN congress Den Haag


9 t/m 12 september 2017
NESPEN was zeer succesvol gastheer voor het ESPEN congres. 3300 deelnemers uit ruim 90 landen hebben wij verwelkomt in Den Haag. ‘Innovation in Nutrition’ was de slogan en dit is uitgedragen middels vele symposia, postersessies, plenaire lezingen, hands-on sessies door voedingsverpleegkundigen en een ‘meetstraat’ door het Nutritional Assessment Platform.
De ESPEN 2017 leden van het locale organisatiecomité, in hun Nederlandse kostuum.