Skip to main content

Sponsoring

Onderwerp
ESPEN Educational Grant
Lees meer
Medical Nutrition International Industry (MNI) Grant – Ondersteuning door NESPEN
Lees meer

ESPEN Educational Grant

ESPEN members kunnen een Educational Grant aanvragen om een training te doen in een van de gespecialiseerde centra in Europa en/of Azië. Deze training omvat meedoen aan internationale, nationale en/of regionale projecten ter bevordering van kennis en kunde aangaande klinische voeding. Alle informatie aangaande de verschillende participerende centra en hoe de Educational Grant aan te vragen is te vinden via de volgende button.

Medical Nutrition International Industry (MNI) Grant – Ondersteuning door NESPEN

Elk jaar stelt de Medical Nutrition International Industry (MNI) een bedrag van 30.000 euro beschikbaar voor een nationaal initiatief of onderzoeksvoorstel gericht op optimale voedingszorg. MNI wil hoog kwalitatieve initiatieven inspireren en ondersteunen.

Informatie aangaande de MNI Grant is te vinden op:

Een MNI Grant aanvraag moet ondersteund (“endorsed”) worden door de nationale PEN vereniging. Nederlandse inzendingen moeten ondersteund worden door NESPEN. Uw aanvraag voor endorsement zal door het NESPEN bestuur beoordeeld worden d.m.v. een score formulier. Jaarlijks kunnen er maximaal 3 MNI aanvragen door NESPEN ondersteund worden. Indien NESPEN de MNI Grant aanvraag ondersteund, ontvangt u per mail een aanbevelingsbrief getekend door de voorzitter van NESPEN.
NB. NESPEN bestuursleden kunnen ook een MNI Grant aanvraag indienen, maar worden bij hun eigen aanvraag niet betrokken bij de besluitvorming.

Uw aanvraag voor endorsement en de daarbij behorende aanbevelingsbrief dient minimaal 4 weken voor de MNI deadline gemaild te worden naar de secretaris van NESPEN: Cora Jonkers én de voorzitter van NESPEN, prof. dr. Mireille Serlie.