Skip to main content

Korte Vragenlijst aangaande Verbeterdoel Ondervoeding

Nieuwsbericht van 21 juni 2023

Korte Vragenlijst aangaande Verbeterdoel Ondervoeding
Kenniscentrum Ondervoeding & Alliantie Voeding in de Zorg

Klik op de link voor het openen van de vragenlijst: Vragenlijst Verbeterdoel Ondervoeding

In de basisset medische specialistische zorg (MSZ) 2023 is door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) het verbeterdoel ondervoeding opgenomen. Dit verbeterdoel heeft als doel om ondervoeding tijdig te herkennen en te behandelen voor, tijdens en na klinische opname. Dit kan in de kliniek een goede impuls zijn voor verbeteracties t.a.v. aanpak van ondervoeding bij volwassenen en kinderen.

Het Kenniscentrum Ondervoeding en de Alliantie Voeding in de Zorg ondersteunen u graag hierbij. We streven naar het delen van goede voorbeelden zodat ziekenhuizen van elkaar kunnen leren, elkaar stimuleren en inspireren en we hopen zo ook te voorkomen dat elk ziekenhuis het wiel opnieuw moet uitvinden. Dit doen we via de websites en de Goede Zorg Proef Je netwerkmeetings.

Met deze korte vragenlijst inventariseren we of ziekenhuizen het verbeterdoel ondervoeding oppakken en overgaan tot verbeteracties. Ook horen we graag uw knelpunten of vragen die er leven om indien mogelijk tools ter ondersteuning te ontwikkelen.

In het verleden werkte de IGJ met kwaliteitsindicatoren. Bij ondervoeding hadden deze kwaliteitsindicatoren betrekking op de screening en behandeling van ondervoeding tijdens de opname bij zowel volwassen als kinderen en op screening ondervoeding op de polikliniek geriatrie en de preoperatieve screening. In 2020 zijn deze indicatoren voor het laatst uitgevraagd.

We zijn benieuwd naar uw ervaringen en ideeën en willen u vragen deze vragenlijst voor 28 juni in te vullen. De vragenlijst zal ongeveer 10 minuten van uw tijd in beslag nemen. We hopen op een hoge respons. Mocht een andere medewerker in uw organisatie de vragen beter kunnen invullen, wilt u deze enquête dan doorsturen naar uw collega?

Al vast bedankt voor uw medewerking.

Voor aanvullende informatie over het verbeterdoel, klik hier
Voor aanvullende vragen m.b.t. de vragenlijst: info@kenniscentrumondervoeding.nl